Pattern for parallax 1

Vývoj aplikací na míru za pomoci pokročilých programovacích jazyků

PHP, JAVA, HTML, CSS, JavaScript… programovacích jazyků je bezpočet a každý z nich má svá pro a proti. Každou aplikaci jsme vždy vyvíjeli v jazyce, nebo několika jazycích, aby maximálně splňovala zadání. Programovací jazyky pro jednoduché, ale i pokročilé programování vždy vybíráme tak, abychom aplikaci vyvíjeli efektivně (s ohledem na čas i finance), pohodlně a vždy byla maximálně funkční.

Aplikace pro monitorování vstupů do objektu elektrárny

Aplikaci Object Monitoring jsme vyvíjeli v jazyce PHP. Důvodů, proč jsme zvolili právě tento jazyk bylo několik: Bylo nutné, aby aplikace a uživatelské rozhraní byly dostupné odkudkoli - z domácího počítače, ale i ze zaměstnání. Navíc i další aplikace, které klient používá, jsou vyvinuté v PHP, a Object Monitoring je s nimi kompatibilní. Jako framework jsme zvolili NETTe.

Aplikace pro monitorování výkonu fotovoltaické elektrárny

Aplikace sledující stav fotovoltaiky je naprogramována v jazyce PHP, který umožňuje snadný přístup do aplikace z pracovních, ale i z domácích počítačů. Kromě toho máme s tímto jazykem jen ty nejlepší zkušenosti.
Aplikaci jsme nicméně nevyvíjeli na našem informačním systému, ale na systému, který jsme převzali. Klientovi jsme toto řešení sami doporučili - zejména s ohledem na finanční úsporu.

Aplikace pro aukci reklamního prostoru v televizním vysílání

Vývoj TV aukční aplikace probíhal na míru. Využili jsme náš vlastní informační systém NAIS a obohatili ho o aukční moduly. Při implementaci jsme pracovali v jazycích PHP, HTML, CSS i JavaScriptu. Šlo o tvorbu složitějšího kódu, která naplno vytížila 2 naše specialisty.
Je připravená, jako většina námi vytvořený aplikací, pro operační systém Linux, který se vyznačuje spolehlivostí a bezpečností.

Platforma k provozu sázkové kanceláře

Občas máme výběr řešení velice omezený. Core platformu pro sázkovou kancelář jsme nevytvářeli od začátku, ale pracovali s předchozím řešením, které jsme upravovali a přepisovali u něj staré části kódu, aby odpovídaly nejmodernějším trendům.
Proto jsme museli programovat v jazyce PHP, neměli jsme na výběr. Projekt byl tak rozsáhlý, že na něm pracovali všichni naši programátoři. Vytvářeli jsme pokročilá řešení - z nichž nejnáročnější byla administrace zpracování sázek.

Návrh a implementace grafiky pro web sázkové kanceláře

Úkoly vždy zadáváme programátorovi, který se na danou problematiku specializuje. Proto se do projektu návrhu a kódování grafiky stránek webu a widgetů zapojila většina našeho týmu. Díky specializaci jednotlivých členů je řešení opravdu 100% ve všech aspektech.
Během tohoto projektu jsme pracovali s HTML, s CSS, pohyb tiketu při scrollování jsme vyřešili díky Javascriptu, v aplikační část webu jsme uplatnili zkušenosti s PHP. Šlo tedy o opravdu komplexní projekt.

Aplikace pro zpracování velkého objemu dat v krátkém čase

Aplikaci jsme - s ohledem na požadovanou rychlost a propustnost dat, která je zejména u live sázení zásadní - vyvíjeli v JAVA s použitím FrameWorku Play. Šlo o pokročilé programování.
Klient vyžadoval řešení, které bude cenově přijatelné, ale zároveň maximálně bezpečné. Aplikace sice může běžet v operačním systému Windows, ale primárně je vyvinutá pro linuxové servery.

Zobrazování obsahu na televizích kamenných poboček

Aplikaci jsme vyvíjeli v několika programovacích jazycích. Různé části aplikace jsme vyvíjeli v jazycích PHP, JAVA, HTML, CSS a JavaScript - a to kvůli různé funkčnosti vysílání obsahu na kamenných pobočkách.
Aby komunikace probíhala i s dalšími systémy, které klient používá, naprosto bez problémů, realizovali jsme ji pro operační systém Linux - na něm běží všechny ostatní systémy klienta.

Aplikace pro rychlé sestavování materiálu pro tisk

Pracovali jsme se dvěma programovacími jazyky. Pro tvorbu software posloužil Python, sazbu dokumentů pro tisk jsme řešili skrze programovací jazyk Latex.
S ohledem na to, že všechny systémy klienta běží na linuxových serverech, zvolili jsme i tady linuxové řešení.