Pattern for parallax 1

Aplikace pro monitorování výkonu fotovoltaické elektrárny

Je námi navržená aplikace, jejímž základním cílem je monitoring stavu a výkonu fotovoltaických elektráren. Aplikaci jsme navrhli a vyvinuli tak, aby nejen zaznamenávala data z monitorovacího hardware přímo v elektrárně, ale v případě problémů (přehřátí, ztráta výkonu) automaticky zajistila jejich řešení.
Aplikace na základě získaných dat umí rozpoznat případnou poruchu konkrétního panelu. Rozpozná také přehřátí kolektorů, která snižuje jejich efektivitu, a po detekování přehřátí automaticky spouští chlazení. V případě kritických událostí pak může spustit alarm.
Součástí aplikace jsou i reportovací moduly. Uživatel může vyhodnocovat výkon jednotlivých elektráren, jeho proměnu v čase, sledovat maxima a mimima v konkrétním časovém období. Výstupem jsou navíc jasné, jednoznačné a uživatelsky přívětivé grafy.

Zvolený programovací jazyk

Aplikace sledující stav fotovoltaiky je naprogramována v jazyce PHP, který umožňuje snadný přístup do aplikace z pracovních, ale i z domácích počítačů. Kromě toho máme s tímto jazykem jen ty nejlepší zkušenosti.
Aplikaci jsme nicméně nevyvíjeli na našem informačním systému, ale na systému, který jsme převzali. Klientovi jsme toto řešení sami doporučili - zejména s ohledem na finanční úsporu.

Uživatelská přívětivost, přizpůsobení a propojení

Monitorovací software jsme vyvíjeli s ohledem na velké množství solárních elektráren, jejichž stav může klient sledovat. Rozhraní je po grafické stránce navržené uživatelsky tak, aby klient snadno a opravdu rychle dokázal identifikovat problematické zařízení.

Požadavky na rychlost a výkon

Při vývoji aplikace jsme už dopředu vyvíjeli takové řešení, pro které bude hračka zpracovávat velké množství dat - tedy data o provozu několika opravdu velkých fotovoltaických elektráren v delším časovém horizontu. S možností reportovat stav a výkon každého konkrétního solárního panelu. Aplikace si snadno poradí s miliony a miliony záznamů. I s jejich vyhodnocením. Bez toho, aby to mělo negativní vliv na rychlost.

Eskalační plány při řešení neočekávaných událostí

Vždy se může něco pokazit. My ale děláme vše proto, aby k problémům nedocházelo. A když už k nim dojde, je v aplikaci sledující výkon elektrárny, připravený eskalační plán, který minimalizuje ztráty. Platí v okamžiku, kdy se elektrárna například začne přehřívat. Díky okamžitému automatickému zahájení těchto procesů (v tomto případě konkrétně chlazení) neklesá výkon elektrárny.
Při vývoji jsme mysleli i na okamžiky, kdy dojde k výpadku příjmu dat (výpadek internetu). V tu chvíli je o situaci uživatel informovaný pomocí alarmu.

Typ aplikace:

  • Webová

Programovací jazyk:

  • HTML
  • PHP

Obor:

  • Fotovoltaické elektrárny